Opptak av ÅpenDialog 28.04.2020

ÅpenDialog: Virkeligheten er større (boklansering)

Dialog med Dag Andersen, Kathrine Aspaas og Thomas Hylland Eriksen.