blogg

Kunsten å lytte etter det aller viktigste!

I møtet mellom to mennesker foregår det mye både på innsiden og utsiden av hver person. Noe blir sagt høyt. Mye forblir usagt eller bare indirekte ytret. Men hva er det viktig å lytte etter? Hvor ligger nøkkelen til tillit og vekst i relasjonen? Det skal vi se på nå.

David Bohms dialogiske univers

David Bohms dialogiske univers

Dialog i praksis henter sin dialogiske inspirasjon bla fra den amerikansk-fødte britiske fysikeren og filosofen, David Bohm. Bohm skrev en rekke bøker om sin forståelse av det kvantefysiske rommet, kollektivets tanker og dialogens kraft. Han var selv grunnleggende undrende og…

The World Needs Dialogue

Koronavennlig dialogkonferanse imponerte

Svært mange viktige og nyttige arrangementer blir i år avlyst på grunn av restriksjoner som følge av pandemien. Men noen evner å tenke nytt og dermed øke oppslutningen om sitt arrangement. Slik ble det med årets store dialogkonferanse også.

Samtalen lever videre

Samtalen lever videre

Kanskje mer enn noen gang trenger vi nå en levende, fri og raus dialog i samfunnet. En dialog som fremmer forståelse og nytenkning. En dialog som bygger fellesskap.

Rull til toppen