Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Studentdialog

Utvikling av dialogisk kompetente unge voksne

En visjon for ytringskulturen

Vår visjon er å utvikle en hel generasjon bevisste og dialogisk kompetente unge voksne som tar ansvar for å skape en raus og inkluderende ytringskultur.

Dette skal gi flere aktive unge stemmer i den offentlige samtalen, styrke ytringsfriheten og redusere polarisering. Ved å trene på å ta ordet og uttrykke seg autentisk, lytte med nysgjerrighet og oppdage underliggende antagelser, kan de unge bedre tåle uenighet og verdsette perspektivmangfold.

Vårt arbeid er i tråd med Ungdommens Ytringsfrihetsråd sin rapport fra april 2021 der de etterspør et mer dialogisk ordskifte og savner opplæring.

Dialog er en demokratisk grunnkompetanse
Filosof Eirik Høyer Leivestad

I studentkurset Dialog og perspektivmangfold snakker filosof Eirik Høyer Leivestad om dialogens plass i demokratiet. Her er et kort utdrag fra undervisningsvideoen med Leivestad.

Prosjektets to deler: Opplæring + Praksis

Opplæring
Vi tilbyr studenter et dialogkurs med øvelser og dialogisk praksis over seks samlinger. Kurset består både av et selvstudie med teori formidlet gjennom undervisningsvideoer og korte artikler, og fysiske samlinger med øvelser, refleksjon og dialogtrening. Foreløpig tilbys kurset hvert semester til studenter på Kristiania i Oslo.

For studenter med ekstra interesse og ønske om å kunne fasilitere egne dialoggrupper eller bli kursledere selv, tilbyr vi en fasilitatortrening. Denne treningen setter studentene i stand til å lede de ulike studentaktivitetene som inngår i praksis-delen av prosjektet.

Praksis
Gjennom studentforeningene kan studentene selv organisere treningsgrupper i dialog, holde åpne dialogmøter om temaer studentene er opptatt av, delta aktivt i det offentlige ordskiftet osv. Aktivitetene vil være drevet av studenter, med studenter og for studenter og unge voksne.

I dag har vi et samarbeid med Studentunionen Kristiania der det også er opprettet en egen forening for dialog – Dialogforeningen Kristiania. Denne foreningen setter opp sine egne dialog-kvelder.

I tillegg arrangerer frivillige studenter i Dialog i Praksis egne dialogarrangementer for unge voksne. Her kan studenter som har tatt vår trening i fasilitering av dialog få praktisere dialogfasilitering i mindre grupper og med profesjonell veiledning.

For-prosjekt med «Pionérgruppa»

Vinteren 2021 gjennomførte vi et for-prosjekt med en «Pionérgruppe» fra Høyskolen Kristiania i samarbeid med høyskolelektor Håkon Njøten. Vi utlyste 20 plasser til gruppa og fikk 105 søknader i løpet av 36 timer. Vi endte med 17 utvalgte studenter hvorav 14 gjennomførte test-kurset.


Jeg vil bare si tusen takk for et kjempebra kurs! Det har vært veldig interessant og lærerikt. Jeg tror mange hadde hatt godt av å ta dette kurset!
Fra evalueringene av for-prosjektet til Dialog og perspektivmangfold

Tilbakemeldingene fra Pionérgruppa etter endt test-kurs var ganske enestående. Studentene melder om et praktisk kurs med svært stor nytte og læringsverdi. De viser også stor interesse for å lære mer eller få trening som fasilitatorer og kursledere, samt for selv å delta i treningsgrupper.

Gjennom oppfølgingssamtaler med flere av studentene avdekket vi også et stort engasjement for å opprette studentgruppe på eget studiested.

Tilbakemeldingene, engasjementet, viljen til å hjelpe til med å spre dette og lysten til å lære mer styrker vår tro på prosjektet og dets aktualitet.

Angelica Remen er student ved Høyskolen Kristiania og har deltatt på kurset Dialog og perspektivmangfold i vårt for-prosjekt.

Les intervjuet med henne og se den korte videoen.

Foto - Angelica Remen

Hva trenger vi for å lykkes med Studentdialog?

Nå jobber vi med å få på plass samarbeidspartnere og finansiering til å ferdigstille treningspplegget og gjennomføre en pilot på 2-4 grupper høsten 2021. Derfor søker vi samarbeid med høyskoler og universiteter, studentforeninger, filantroper, stiftelser og andre aktører som kan hjelpe til med realiseringen av prosjektet. Vi trenger hjelp til å:

  • Nå ut til studentene med informasjon om Studentdialog og treningsopplegget Dialog og perspektivmangfold på aktuelle studiesteder.
  • Økonomisk støtte til videreutvikling av prosjektet.
  • Stipender til studentene for deltagelse på kurset Dialog og perspektivmangfold.

Når det er på plass er det bare å jobbe mot visjonen: Å utvikle en hel generasjon bevisste og dialogisk kompetente unge voksne til respektfull deltagelse i demokrati og samfunnsliv.

Støtt arbeidet vårt
Skroll til toppen