Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Ungdomskonferansen UKD

En dialogisk klimakonferanse for ungdomskoleelever og vg1 utviklet i samarbeid med Klimahuset i Oslo.

UKD_gruppedialog

Gruppedialog under UKD 2022 med fasilitator Eirin Bruholt fra Klimahuset.

Klimahuset på Naturhistorisk museum Oslo

Kategori: Møteplass for dialog

Startdato: 15.02.2022

Sluttdato: 20.11.2022

Totalbudsjett: NOK 100.000

Logo Stiftelsen Flux

Prosjektbeskrivelse

I samarbeid med KlimahusetNaturhistorisk museum lanserer vi høsten 2022 konferansen Ungdommens KlimaDialog, UKD*22.

Arrangementet blir en hybrid-løsning med ungdomsskoleelever fra lokale Oslo-skoler fysisk i rommet på Klimahuset i Oslo, i tillegg til skoleklasser som deltar online fra hele landet. Slik reduserer vi arrangementets klimaavtrykk.

Hensikten er å gi elevene mulighet til å reflektere åpent om klimaspørsmål uten å trenge å komme opp med et «riktig svar». De skal kunne sette egne ord på det de føler og tenker rundt klima. Målet er at UKD skal bli et årlig arrangement.

Under Ungdommens KlimaDialog i november 2022 ble det gjort opptak av de unges stemmer i etterkant av dialogen. Disse unge stemmene kan nå høres i Amfiet i Klimahuset. Opptakene går i loop. – Det er blitt veldig bra, sier Brita Slettemark, leder av Klimahuset. Vi kommer antakelig til å kjøpe inn en lyddusj som vil gjøre at opptakene spilles av bare når det står en person under «dusjen», sier hun videre.

Prosjektet fortsetter
I 2023 ble UKD avholdt med elever fra vg1 elektro på tre skoler i Oslo. De fikk ha dialog om elektrofagets påvirkning og muligheter for klima. Utdanningsetaten i Oslo var til stede for å lytte til elevene, noe elevene satte stor pris på. Les om det her.

Det er planlagt å fortsette prosjektet med en ny UKD i 2024.

Vår rolle i prosjektet

Vi er med på planleggingen av hele konseptet, bistår med dialogfaglig kompetanse, gir veiledning til Klimahusets ansatte og stiller med frivillige dialogfasilitatorer (studenter) til gruppedialogene.

Om samarbeidspartneren

Klimahuset på Naturhistorisk museum i Oslo formidler klima, miljø og bærekraft gjennom utstillinger, skole- og barnehagetilbud og arrangementer. Vi har hatt et tett samarbeid siden 2020.

Elever i dialog med Utdanningsetaten (UKD’23)
Klimahuset
Stiftelsen Flux

Vil du bruke vår dialogkompetanse i ditt prosjekt?

Vi bidrar med prosjektdesign, fagkompetanse og fasiliteringskompetanse i de ulike prosjektene.

Skroll til toppen