Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

LET’s TALK, ung dialogarena

Med LET’s TALK vil vi etablere en fast dialogarena for studenter og unge voksne som legger til rette for trygg meningsutveksling, refleksjon og fellesskap satt i en sosial og inkluderende ramme.

Godt oppmøte!

Fra innledende panelsamtale med Danby Choi før gruppedialogene under Let’s Talk på Kristiania i november 2023.

Studentunionen Kristiania Oslo

Kategori: Møteplass for dialog

Startdato: 01.10.2023

Sluttdato: 31.12.2024

Totalbudsjett: NOK 200.000

Logo Stiftelsen Flux

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet bygger videre på piloten som ble gjennomført våren 2023 med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og skal etablere rutiner og samarbeid med Studentunionen Kristiania Oslo (SKO) for å sikre at LET’s TALK blir et fast halvårlig dialogarrangement for alle studenter og unge voksne i Oslo.

Målgruppen er alle studenter og unge voksne i alderen 18-35 år i Oslo-regionen, og det er et ønske om at deltagerne kommer fra alle studiestedene i området slik at det dannes fellesskap og meningsmangfold på tvers av studiesteder og fagretninger.

Effektmålet er å legge til rette for respektfull meningsutveksling, refleksjon og felleskap mellom unge voksne på tvers av sosiale, etniske eller religiøse skillelinjer og slik skape trygge rom for ytringer, fremme et større meningsmangfold og redusere polarisering og utenforskap. Metoden er kontaktskapende dialog og kulturinnslag som treffer aldersgruppen.

Prosjektet søker å møte tre behov vi har fanget opp hos studenter vi har jobbet med de siste tre årene. Med LET’s TALK vil vi gi studenter:

  • En trygg arena for å uttrykke og teste egne meninger
  • Trening i å møte ulike perspektiver og tåle uenighet
  • Bygge relasjoner og få nye venner gjennom fellesskap basert på gode samtaler uten alkohol

Resultatmålet er å gjennomføre 3-4 LET’s TALK arrangementer i prosjektperioden, og at SKO i løpet av prosjektperioden settes i stand til å videreføre LET’s TALK som et fast arrangement i SKO-regi.

Vår rolle i prosjektet

Høsten 2023 sto DiP for det meste av planlegging og gjennomføring sammen med leder av Studentunionen Kristiania Oslo (SKO) og en gruppe studenter fra vårt kurs i fasilitering av dialog. Arrangementet ble holdt på Kristiania.

Fra våren 2024 skal ansvaret for planlegging og gjennomføring av Let’s Talk på Kristiania gradvis overtas av Event-utvalget i SKO. Dialog i Praksis vil sørge for opplæring og erfaringsoverlevering, at gode arbeidsrutiner blir dokumentert (dette er viktig siden Event-utvalget ofte skifter medarbeidere hvert år) og tilgang på studenter med opplæring i fasilitering av dialog. DiP vil ha det dialogfaglige ansvaret gjennom prosjektet.

Om samarbeidspartneren

Studentunionen Kristiania Oslo (SKO) fungerer som et naturlig samlingspunkt for alle studenter ved Kristiania i Oslo. SKO arbeider for å skape et inkluderende, trygt, og sosialt studentmiljø gjennom en rekke arrangementer, aktiviteter og tilbud på både formelle og uformelle arenaer. SKO har samarbeidet med Dialog i Praksis siden våren 2022.

LET’s TALK med Danby Choi skaper rabalder blant studenter
Studentunionen Kristiania Oslo
Stiftelsen Flux

Vil du bruke vår dialogkompetanse i ditt prosjekt?

Vi bidrar med prosjektdesign, fagkompetanse og fasiliteringskompetanse i de ulike prosjektene.

Skroll til toppen