KlimaDialog på Klimahuset

Samtaler som gir kunnskap og vilje til handling!

KlimaDialog med skoleungdom på Klimahuset

Om KlimaDialog
Klimahuset tilbyr det pdagogiske formidlingsopplegget KlimaDialog for skoleklasser. Elevene lærer om, og tar i bruk, dialog som metode for å reflektere rundt bærekraft og klimautfordringer.

Opplegget passer godt til et tverrfaglig fokus på bærekraftig utvikling.

Formidlingsopplegget består av tre deler, hvor del 2 inkluderer dialog under et besøk på Klimahuset, mens del 1 og 3 gjennomføres som dialog i klasserommet på skolen. Lærerne får tilgang til lærerveiledning og støttemateriell utarbeidet av Dialog i Praksis og Klimahuset.

Book KlimaDialog for en skoleklasse
Last ned lærerveiledningen i PDF (2 MB)
Last ned støttemateriell i PDF (8 MB)

Vår rolle i prosjektet
I prosjektet KlimaDialog stiller Dialog i Praksis med fagkompetanse i utvikling av det padagogiske opplegget, vi holder kurs for lærere, og vi trener opp Klimahusets egne ansatte i bruk av dialog som metode for skoleklasser som besøker utstillingen.

Dialog i Praksis bistår også i å fremstille en brosjyre om hvordan dialog kan brukes til å finne løsninger i klimakampen. Brosjyren vil bli fritt tilgjengelig på Klimahuset fra våren 2021.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Flux

Om Klimahuset
Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer åpnet i juni 2020. Klimahuset ligger på Tøyen i Oslo, og er en del av Naturhistorisk museum under Universitetet i Oslo.

Les mer om Klimahuset

Del med dine venner

Rull til toppen