Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Arena for samfunnsdialog

Et pilotprosjekt for å utvikle en trygg samtalearena for studenter og unge voksne i Oslo

Illustrasjonsbilde

Fra gjennomføringen av pilotprosjektets arrangement Let’s Talk i mai 2023

Kategori: Møteplass for dialog

Startdato: 30.01.2023

Sluttdato: 31.05.2023

Totalbudsjett: NOK 50.000

logo Sparebankstiftelsen DNB

Prosjektbeskrivelse

Målet med denne piloten er å skape en møteplass for dialog (ikke debatt) om viktige samfunnstemaer der unge voksne får erfaring og trening i å møte ulike meninger og perspektiver på en dialogisk og konstruktiv måte.

Hensikten er å tilrettelegge for et ytringsklima som reduserer polarisering og fremmer demokratiske verdier blant unge voksne.

Gruppedialogene fasiliteres av unge frivillige som allerede er trent i dialogisk metode. Kvelden vil inneholde en kort panelsamtale med spesielt inviterte deltagere som «spiller opp» ulike vinklinger og perspektiver rundt et aktuelt samfunnstema eller et dilemma. Deretter vil deltagerne/publikum fortsette samtalen i dialogsirkler på 7-10 personer. Alle sirklene har en fasilitator som hjelper til å starte dialogen, stille oppfølgingsspørsmål og sørge for flyt og bevegelse i samtalen.

I starten av arrangementet, i pausen og etter dialogen ser vi for oss at det kan være kulturelle innslag med unge talenter som trenger å løftes frem.

Gjennom tiltaket ønsker vi å gi deltagerne:

  • Erfaring i hva dialog er og de viktigste dialogiske prinsippene.
  • Opplevelsen av å samtale omkring et aktuelt tema på en konstruktiv og dialogisk måte.
  • Utvide perspektiver, tåle uenighet og skape felles forståelse gjennom fasilitert dialog.
  • Innsikt i dialogiske ferdigheter og mer trygghet til å delta i det offentlige ordskiftet på en respektfull måte.

Vår rolle i prosjektet

Piloten gjennomføres av frivillige studenter fra Kristiania som vil inneha roller som konferansier, dialogfasilitatorer, billettkontroll, rigging, markedsføring og planlegging av prosjektet.

Dialog i Praksis er prosjekteier. Vi bistår de frivillige ressursene og prosjektlederen med kompetanse og veiledning under hele prosjektet, og vil også moderere den innledende panelsamtalen.

Ny arena for unge voksne
Vellykket start på Let’s Talk
Sparebankstiftelsen DNB

Vil du bruke vår dialogkompetanse i ditt prosjekt?

Vi bidrar med prosjektdesign, fagkompetanse og fasiliteringskompetanse i de ulike prosjektene.

Skroll til toppen