Samfunnsprosjekter

Dette er samfunnsnyttige prosjekter støttet av midler fra stiftelser eller det offentlige

I fellesskap med ulike samarbeidspartnere er Dialog i Praksis med på å initiere og gjennomføre samfunnsnyttige dialogprosjekter rundt omkring i landet, både digitalt og fysisk. Vi bidrar med prosjektdesign, fagkompetanse og fasiliteringskompetanse i de ulike prosjektene.

Studentdialog

Dette er vårt største og viktigste samfunnsprosjekt. Prosjektet startet i januar 2021 og innbefatter nå opplæring av studenter i dialogiske ferdigheter, grunnkurs i fasilitering av dialog og oppbygging av et økosystem for praktisering og trening i dialog for studentene.

Prosjektet lærer studentene å se ulike perspektiver og skape større forståelse gjennom kontaktskapende dialog som reduserer polarisering og fremmer relasjoner preget av empati og respekt.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Flux

[ LES MER ]

Studenter på dialogkurs
Bilde fra DNT ung. Copyright DNT

Samarbeid med DNT ung

I samarbeid med Den Norske Turistforening sin ungdomsorganisasjonen DNT ung har vi utviklet et undervisningsopplegg i dialog og konflikthåndtering for programmet Unge Naturtalenter. Som del av prosjektet utviklet vi også et smart lommeverktøy som kan tas med på tur.

DNT ser også muligheten for å benytte opplegget i andre deler av organisasjonen – noe vi er glade for.

Prosjektet er delvis støttet av Stiftelsen Flux

Ungdomskonferanse

I samarbeid med Naturhistorisk museum / Klimahuset lanserer vi høsten 2022 ungdomskonferansen UKD*22. Ungdommens KlimaDialog.

Arrangementet blir en hybrid-løsning med lokale deltagere fysisk i rommet på Klimahuset i Oslo, i tillegg til skoleklasser som deltar online fra hele landet. Slik reduserer vi arrangementets klimaavtrykk.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Flux

illustrasjonsbilde brukt med tillatelse fra ungdommene

KlimaDialog på Klimahuset

Sammen med Naturhistorisk museum / Klimahuset har vi utviklet et komplett undervisningsopplegg for KlimaDialog med skoleklasser som besøker Klimahuset på Tøyen i Oslo.

Opplegget engasjerer elevene til å reflektere åpent og fritt rundt spørsmål knyttet til klima. Både lærerveiledningen, støttemateriellet og pedagogikken har fått svært god mottakelse fra lærere.

KlimaDialog bestilles gjennom nettsidene til Klimahuset.
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Flux

[ LES MER ]

Skroll til toppen