Om oss

Dialog i Praksis er en livssynsnøytral og politisk uavhengig ideell organisasjon, og er registrert i Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer: 923 970 436

Formål og oppgaver

Vårt formål er å skape rom for dialog og empatisk kontakt som bidrar til å utvikle ny tenkning, forståelse og fellesskap.

Vi er særlig opptatt av å gi unge mulighet til å trene på å tåle uenighet, uttrykke seg uten å dømme andre og finne fellesskap i et mangfold av perspektiver.

Vi gir opplæring og veiledning i dialog som metode, utvikler dialogiske konsepter og skaper møteplasser og nettverk for dialogisk fellesskap.

Hovedmålgruppen for vårt idelle arbeid er unge voksne, men vi utelater ingen. Vi jobber også med organisasjoner, kommuner og næringsliv på kommersiell basis som en del av vårt inntektsgrunnlag.

Drift og samarbeidspartnere

Dialog i Praksis ble etablert i 2019 med oppstartsmidler fra Stiftelsen Flux. Virksomhetens prosjekter er drevet gjennom prosjektmidler fra stiftelser og samarbeidspartnere. Blant annet har vi mottatt prosjektstøtte fra Stiftelsen Flux, Stiftelsen Dam og Sparebankstiftelsen DNB og har samarbeid med Klimahuset ved Naturhistorisk museum, DNT ung, Downs syndrom Norge og Studentunionen Kristiania Oslo om ulike dialogprosjekter for unge mennesker.

Organisasjonen har to deltids ansatte og ca 15 frivillige og er registrert i Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer: 923 970 436

Ansatte og styret
Kontakt oss
Støtt vårt arbeid

Medlemsskap

Logo SoCentral

Dialog i praksis er medlem av nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon, SoCentral, som holder til på Sentralen i Oslo.

Skroll til toppen