Organisasjonen

Vi er en ideell organisasjon med et viktig verktøy for fremtiden

Dialog i Praksis ble etablert i november 2019 som en ideell forening med finansiell støtte fra Stiftelsen Flux. Ved etableringen besto styret av tre personer, hvorav de to grunnleggerne også ble fast ansatt i organisasjonen for å jobbe med organisasjonens mål og visjon på fulltid.

Etableringen ble til gjennom en felles interesse hos de to grunnleggerne, Geir Hagberg og Liv Ronglan, og stiftelsen Flux om å skape større forståelse, fellesskap og nytenkning i samfunnet gjennom dialogisk praksis.

Dialog i praksis er registrert i Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer: 923 970 436

Vår hensikt, rolle og visjon
Ansatte og styret
Kontakt oss

Logo Stiftelsen Flux

Vi mottar driftsstøtte fra Stiftelsen Flux.

Medlemsskap

Logo AofPD

Vi er medlemmer av den internasjonale organisasjonen Academy of Professional Dialogue som gir oss faglig oppdatering, konferanser og tilgang til et verdensomspennende nettverk av profesjonelle dialogfasilitatorer.

Logo SoCentral

Dialog i praksis er medlem av nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon, SoCentral, som holder til på Sentralen i Oslo.

Rull til toppen