Vår hensikt, rolle og visjon

Vi er en politisk og religiøst uavhengig ideell organisasjon

HENSIKT – Hvorfor gjør vi det vi gjør?

Vi vil reise den åpne og fordomsfrie samtalen for å utvikle vår kollektive bevissthet, bidra til et rausere samfunn og gi bedre løsninger for fellesskapet.

ROLLE – Hva gjør vi?

VI utvikler og sprer dialogisk kompetanse, og skaper møteplasser for dialog. Vi jobber på individ, gruppe og samfunnsnivå med særlig vekt på den oppvoksende generasjon. Les hva vi mener med DIALOG

VISJON – Hva drømmer vi om?

Vi drømmer om et samfunn der den åpne, rause og utforskende samtalen er et vesentlig og viktig bidrag til samfunnets bærekraftige utvikling.

Vi ser for oss at dialogisk kompetanse er et like grunnleggende læringsmål i skolen som å lære å lese og skrive.

Vi ønsker oss et fellesskap med tid til å lytte og være til stede med hverandre rundt det som er viktig.

Vi drømmer om forståelse og kontakt der vi i dag ser splittelse og polarisering.

Vi kan bare endre samfunnet hvis vi tør utfordre og endre måten vi kommuniserer på.
Dialog i praksis

Hvorfor dialog?

Vi mener dialog har en viktig plass i utviklingen av samfunnet

For å ta kloke beslutninger, til beste for både individ og samfunn, trenger vi en åpen og utforskende DIALOG som skaper trygghet til å tenke nytt sammen.

Vi tenker…

Gjennom tidene har store omveltninger i tenkemåte – også kalt paradigmeskifter – kommet som et resultat av at det eksisterende utfordres, forfaller eller kollapser. Det skjer når det rådende paradigmet til slutt skaper flere problemer enn det løser. Vi mener vi er på et slikt sted i historien nå.

Vårt utgangspunkt er at vi skaper verden gjennom det vår bevissthet har fokus på. Problemene vi står overfor må løses med en annen bevissthet slik at vi sammen kan skape en mer fredfull, rettferdig og bærekraftig verden.

Vårt mål er å legge til rette for at mennesker kommer sammen og skaper det nye i fellesskap. Gjennom dialogen strekkes tanken og sinnet åpnes slik at ny tenkning kan få plass. Ved å se på hverandre med respekt og annerkjennelse, lytte med interesse og snakke autentisk oppstår et trygt rom der spennende nytenkning kan skje. Plutselig finner vi andre perspektiver, nye muligheter og bedre løsninger. Det er dialogens fortrinn og kraft.  

I tillegg vet vi at respektfull dialog også fører til en opplevelse av fellesskap og likeverd på en helt annen måte enn for eksempel debatten gjør. Vi mener derfor at dialogen er et viktig bidrag til utformingen av vårt fremtidige demokrati og samfunn. 

Hva er dialog for oss?

Dia [gresk] = gjennom, Logos [gresk] = ord, mening

Slik vi bruker ordet dialog handler det om å utforske et tema sammen gjennom å lytte med ro og tilstedeværelse, dele erfaringer og reflektere rundt nye erkjennelser slik at vi kan observere selve prosessen rundt vår tenkning.

De fire dialogiske ferdighetene

Vi utforsker et tema sammen ved å være åpne og nysgjerrige på nye perspektiver, stille spørsmål for å få større innsikt, gi rom for uenighet og nye tanker og respektere andres meninger. Vi tåler uenighet.

Vi lytter med ro og tilstedeværelse ved å lytte for å forstå, lytte både innover i oss selv og utover på de andre, og ved alltid å snakke kun en om gangen. Det hjelper å puste dypt og rolig så du kjenner nærvær i egen kropp.

Vi deler erfaringer gjennom tydelige autentiske ytringer. Vi tar ansvar for våre egne opplevelser, tanker og følelser, og uttrykker dem uten å vurdere eller dømme andre eller oss selv.

Vi reflekterer rundt nye erkjennelser ved å tåle indre ubehag og utsette ytre reaksjoner slik at vi blir bevisst egne antagelser, fordommer og forutinntatte holdninger. Når vi oppdager dette, er det utviklende å dele denne erfaringen.

Disse ferdigheten kan alle trene på. Vi blir bedre i å bruke dem ved å praktisere, f.eks. når du deltar i en dialoggruppe.

Dialog vs debatt

Dialogen skiller seg fra debatten ved å praktisere de fire ovenfor nevnte ferdighetene. I dialogen er det ikke snakk om å «vinne» eller «tape», men å prøve å oppnå større forståelse og innsikt i et tema, og sammen sikte mot større kollektiv forståelse.

I dialogen er vi nysgjerrig på andres perspektiver og åpne for å kunne skifte perspektiv om det kjennes rett. Derfor slår vi et slag for DIALOGEN som metode for å skape det nye.


I vårt arbeid med dialog og relasjonsbyggende kommunikasjon er vi inspirert av den dialogiske tenkningen til vitenskapsmannen David Bohm og av Marshall B. Rosenbergs «Nonviolent communication – a language for life».

Aktuelle artikler fra bloggen

David Bohms dialogiske univers
Kampen om ordet. Er dialog og debatt det samme?
Kunsten å lytte etter det aller viktigste

Del med dine venner

Rull til toppen