Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

L E D E R K U R S

Kunsten å skape
psykologisk
trygghet

L E D E R K U R S

Kunsten å skape
psykologisk
trygghet

Lær deg å praktisere fem dialogiske ferdigheter og en møtestruktur som skaper psykologisk trygghet, økt refleksjon og gode tilbakemeldinger. Da tør flere å si sin mening, være uenige og dele sine ville idéer. Slik forebygger du konflikter, sikrer et mangfold av perspektiver og legger grunnlaget for ny kreativitet.

På dette praktiske og prosessorienterte kurset får du de dialogiske ferdighetene du trenger for å lykkes som leder.

Type kurs: Fysisk (1,5 dag) + digitalt selvstudie (ca. 70 min.)
Antall plasser: 20
Sted: Sentralen, Oslo sentrum

Neste kursstart: Tirsdag 23. mai
[se flere alternativer]
Ordinær pris: kr. 7 450
Early bird 20% rabatt: kr. 5 960

Slik skaper du psykologisk trygghet med dialog

1. Sett ytringsklima på agendaen
Det er et strategivalg å jobbe for å fremme alle typer tilbakemeldinger, også kritiske.

2. Aktivt inviter ærlige tilbakemeldinger og ulike synspunkter
Legg til rette for dialog gjennom bevisst struktur i møter og samlinger.

3. Sett deg selv i stand til å gi og motta tilbakemeldinger
Dette er det viktigste punktet som krever trening i alle de fem dialogiske ferdighetene: Være til stede. Uttrykke deg uten å anklage. Lytte bevisst. Utforske med spørsmål. Utsette egne reaksjoner.

4. Anerkjenn innspill og innvendinger når de kommer
Gjør du dette riktig vil du forsterke ytringsklimaet og den psykologiske tryggheten i teamet ditt.

Første punktet handler om strategi, mens de øvrige punktene handler om dialogisk holdning, struktur og ferdigheter som du vil lære på kurset.

Få innsikt og verktøy som gjør deg til en dialogisk kompetent leder!

Dette lærer du på kurset

En struktur som sørger for at alle stemmer blir hørt
Konkrete verktøy for å si det du trenger uten å anklage eller skape konflikt
Metoder for bevisst lytting og utforsking med gode spørsmål
Teknikker i mindfulness og tilstedeværelse
Å utsette reaksjoner og identifisere egne antagelser
Hvordan gi og ta imot tilbakemeldinger som gir mestringsfølelse

Gjennomføring

Kurset består av to fysiske samlinger i Oslo sentrum. Første samling er en hel dag (kl. 9-16) og andre samling er en halv dag (kl. 14-17). Det er ca. 14 dager mellom samlingene der deltagerne skal trene på ferdighetene i arbeidshverdagen. For eksakte datoer, se påmeldingssiden for oppsatte kurs.

På samlingene trener vi på de dialogiske ferdighetene, jobber med konkrete case og reflekterer over egen praksis. Kurset er praktisk og tilpasset kursgruppens egne eksempler og utfordringer.

Ca. 48 timer før kurset får du en e-post med lenke til vår kursportal med digitale selvstudiemoduler du skal gå gjennom før hver fysiske samling. Selvstudiemodulene gir deg den teoretiske gjennomgangen av de dialogiske ferdighetene vi skal trene på i kommende samling.

Hver selvstudiemodul består av video, artikler og forberedelse til øvelser. Beregn mellom 45 og 60 minutter før første samling og ca. 20 minutter før andre samling. Teorien i selvstudiemodulen blir ikke repetert fullt ut på samlingene da vi heller vil bruke tiden der til praktiske øvelser og refleksjon.

Etter endt kurs får du kursbevis i PDF.

Kort oppsumert

To fysiske samlinger i Oslo sentrum (på Sentralen)
Digitale selvstudiemoduler før hver samling
Liten kursgruppe – maks 20 deltagere
Kursbevis etter fullført kurs
Ferdigheter du får bruk for på jobb, med venner, med barna og med partneren din.
Sitat fra tidligere deltager

Dine kursholdere

Portrett: Liv Ronglan

Liv Ronglan (58)

Co-founder / kursleder

25 års erfaring fra Røde Kors, hvorav 15 år som leder, nasjonalt og internasjonalt. Lang erfaring med dialog og konflikthåndtering strategisk, operativt og som kursholder. Operativ erfaring som informasjonsdelegat i Midt Østen og med psykisk førstehjelp og samtaleterapi. To år som gründer innen dialogarbeid og relasjonsbyggende kommunikasjon. Underviser nå i dialogisk kommunikasjon og fasiliterer dialog og strukturerte samtaler med ulike type grupper og arbeidsfellesskap. Utdannet journalist med tillegg pedagogikk og fransk. Har videregående kurs i dialog og konflikthåndtering med Marshall Rosenbergs Ikkevoldskommunikasjon. Liv brenner for å skape trygge rom, gode relasjoner og økt forståelse så positive endringer kan skje.

Portrett: Geir H. Hagberg

Geir Harald Hagberg (52)

Co-founder / kursleder

20 års erfaring som coach, organisasjonsutvikler, lederutvikler, kursholder og leder for flere ulike virksomheter. Geir har jobbet med kommunikasjon og gruppeprosesser i nesten hele sin karriere. Han er utdannet Siviløkonom fra BI, har grunnfag i pedagogikk fra UiO og coachutdanning fra Erickson Coaching International. Gestaltveiledning trinn 1 og 2 fra Meta-Senter (Marianne Grenstad) og flere kurs i dialog og konflikthåndtering med Marshall Rosenbergs Ikkevoldskommunikasjon. Autorisert konsulent på Kommunikasjonsverktøyet SGL for Samspill, Gruppevekst og Ledelse. Geir brenner for å skape trygge rom for fellesskap og gruppevekst så fantastiske ting kan skje.

Bli en dialogisk kompetent leder!

Innholdet i kurset og ferdighetene det trenes på er relevante for alle ansatte. For ledere som først har tatt kurset selv tilbyr vi derfor bedriftsintern gjennomføring for hele teamet.

Skroll til toppen