Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

K U R S bedriftsinternt

Mangfold og
inkluderende dialog

Bli språklig bevisst. Unngå å fremstå dømmende eller ubevisst skape utenforskap med måten du snakker på.

Målgruppe

Kurset passer for ansatte i organisasjoner og bedrifter som ønsker å jobbe aktivt med inkludering, mangfold og god tilbakemeldingskultur.

Hvorfor kurset er viktig

Mangfold er mer enn etnisitet, legning, farge og kjønn. Mangfold er også meninger, verdier og behov. Hvor mye vi får ut av dette mangfoldet kommer an på hvor godt vi legger til rette for å lytte, undre, reflektere og dele – sammen! Mangfoldskultur starter med å tåle ulikheter og legge til rette for god og inkluderende dialog.

Hva du vil lære på kurset

Du vil bli språklig bevisst slik at du unngår å fremstå dømmende eller ubevisst skape utenforskap med måten du snakker på. 

Ved hjelp av konkrete og levende eksempler får du innføring i kontaktskapende dialog og praktiske metoder for å skape en mer inkluderende kommunikasjon. 

Noe av det du vil få innføring i er:

  • Hvordan snakke et språk som ikke underbygger fordommer og oss/dem-grupperinger
  • Hvordan unngå å komme med tolkninger og antagelser som er dømmende
  • Hvordan si det du trenger å uttrykke på en respektfull og inkluderende måte
  • Hvordan sørge for at alle blir hørt, anerkjent og føler seg sett

Praktisk informasjon

Heldags kurs (kl. 9-16) som kan bestilles som bedriftsinternt kurs.
Pris på forespørsel.

Kurset er et samarbeid mellom Dialog i Praksis og Histra
Kursholdere er Geir Hagberg fra Dialog i Praksis og Inger Kristine Haugsevje fra Histra

Kategori: Bedriftsintern
Type kurs: Fysisk workshop

Varighet: 1 dag / 6 timer
Deltagere: Egnet for 8 til 20 deltagere

Skroll til toppen