Kurs og opplæring

Påmelding til åpne kurs

For mer informasjon om enkelte av kursene, se nedenfor kurskalenderen. Info om bedriftsinterne kurs og foredrag finner du nederst på siden.

L E D E R K U R S

Kunsten å skape
psykologisk trygghet

L E D E R K U R S

Kunsten å skape
psykologisk
trygghet

Bedriftsinterne kurs og foredrag

Velg et av våre utprøvde opplæringskonsepter nedenfor eller ta kontakt for skreddersøm til behovene i din organisasjon.

W O R K S H O P

Fra konflikt
til kontakt

K U R S bedriftsinternt

Mangfold og
inkluderende dialog

K U R S bedriftsinternt

Å lede et arrangement som
involverer og engasjerer

S K R E D D E R S Ø M

Veiledning, fasilitering og skreddersydde oppdrag

S K O L E

Ressurser og faglig påfyll for skole og lærere

F O R E D R A G

Dialog og forebygging
av konflikt

Del med dine venner

Skroll til toppen