Liv Ronglan

Umgdommens ytringsfrihetsråd

Savner opplæring i debatt og dialog!

Ungdommens ytringsfrihetsråd mener at det er et demokratisk problem at så få unge tør å ytre seg i den offentlige debatten. De ønsker seg et mer dialogisk ordskifte og savner opplæring. Dette kommer frem i rapporten de ferdigstilte 18. april 2021.

Scroll to Top