Liv Ronglan

Umgdommens ytringsfrihetsråd

Savner opplæring i debatt og dialog!

Ungdommens ytringsfrihetsråd mener at det er et demokratisk problem at så få unge tør å ytre seg i den offentlige debatten. De ønsker seg et mer dialogisk ordskifte og savner opplæring. Dette kommer frem i rapporten de ferdigstilte 18. april 2021.

Foto - Angelica Remen

En investering for livet!

«Et utrolig nyttig og lærerikt kurs som har gitt meg umiddelbar nytteverdi, både privat, i studiet og på jobben», sier Angelica som straks sendte kursbeviset til sjefen.

Skroll til toppen