David Bohms dialogiske univers

David Bohms dialogiske univers

Dialog i praksis henter sin dialogiske inspirasjon bla fra den amerikansk-fødte britiske fysikeren og filosofen, David Bohm. Bohm skrev en rekke bøker om sin forståelse av det kvantefysiske rommet, kollektivets tanker og dialogens kraft. Han var selv grunnleggende undrende og…