Sendeskjema for ÅpenDialog

Planlagt sendeskjema for det neste halvåret

Oppsatte tema i sendeskjema er tentative og kan bli endret avhengig av aktualitet. Tidspunktet for livesendingene er alltid torsdag kl. 18.00. I utgangspunktet setter vi opp én sending i måneden. Det er gratis å delta på ÅpenDialog.

SENDESKJEMA HØSTEN 2020

Torsdag 10. september 2020 – kl. 18.00 – 19.15
Hva er galt med skolen? – på tide å tenke nytt
[ Fortsett dialogen her ] [ Se opptaket ]


Torsdag 24. september 2020 – kl. 18.00 – 19.15
Mat som medisin – er det så vanskelig?
[ Fortsett dialogen her ] [ Se opptaket ]


Torsdag 15. oktober 2020 – kl. 18.00 – 19.30
Demokrati i krisetider. Er rettsstaten under press?
(del 1 av 4 om demokratiet)
[ Fortsett dialogen her ] [ Se opptaket ]


Torsdag 12. november 2020 – kl. 18.00 – 19.30
Media – den fjerde statsmakt?
(del 2 av 4 om demokratiet)
Mer informasjon kommer

SENDESKJEMA VÅREN 2021

Torsdag 28. januar 2021 – kl. 18.00 – 19.30
Hvem skal bestemme? Demokrati og medborgerskap
(del 3 av 4 om demokratiet)
Mer informasjon kommer


Torsdag 18. februar 2021 – kl. 18.00 – 19.30
Demokrati for fremtiden
(del 4 av 4 om demokratiet)
Mer informasjon kommer


Torsdag 25. mars 2021 – kl. 18.00 – 19.15
Tema ikke fastsatt
Mer informasjon kommer


Torsdag 22. april 2021 – kl. 18.00 – 19.15
Tema ikke fastsatt
Mer informasjon kommer

Torsdag 20. mai 2021 – kl. 18.00 – 19.15
Tema ikke fastsatt
Mer informasjon kommer

Del med dine venner

Rull til toppen