Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Årsmøte 2024

plakat Årsmøte 2024

Dette møtet er avholdt

Møtet ble avholdt digitalt og protokollen er sluttført. Alle våre årsrapporter ligger offentlig tilgjengelig.

Kjære venn av Dialog i Praksis (DiP)

Vi inviterer herved alle gyldige medlemmer til Årsmøte 2024 for den ideelle foreningen Dialog i Praksis. 

Årsmøtet avholdes torsdag 30. mai 2024 kl, 16.30 i foreningens lokaler.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i DiP, ref. vedtektene §5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemsskapet. Som medlem regnes alle som støtter DiPs formål, og som bidrar aktivt I arbeidet formålet angir. Som aktivt bidrag regnes frivillig eller betalt innsats for DiP, eller økonomisk bidrag til DiP, ref. vedtektene §4 Medlemmer.

Alle gyldige medlemmer per 30. april 2024 vil få tilsendt fullstendig saksliste med sakspapirer på e-post én uke før Årsmøtet, altså torsdag 23. mai.

Årsmøtets plikter: 

 • Behandle årsrapport
 • Behandle regnskap
 • Behandle innkomne forslag 
 • Fastsette kontingent 
 • Vedta budsjett 
 • Velge
  • Styrets leder og nestleder
  • Styremedlemmer (inntil 3 personer)
  • Revisor (ikke nødvendig, men vi velger en internrevisor)

Følgende personer er foreslått til styreverv (lenke er til Linkedin-profiler)

 1. Styreleder – Tore Hakvaag Lybekk
 2. Styremedlem – Liv Ronglan (nestleder)
 3. Styremedlem – Geir Harald Hagberg
 4. Styremedlem – Marielle Torgersen
 5. Styremedlem – Jorunn Bråten

Vel møtt til Årsmøte 2024

PS. Dersom du mener du er gyldig medlem og ikke har mottatt invitasjon på e-post, vennligst ta kontakt med oss for påmelding til Årsmøtet.

Skroll til toppen