Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Elever i dialog med Utdanningsetaten

UKD_gruppedialog

Tirsdag 20. juni ble Klimahuset på Tøyen fylt med elever på vg1 Elektro og IT fra tre forskjellige Oslo-skoler. Det er andre året Ungdommens Klimadialog (UKD) gjennomføres av Klimahuset i samarbeid med Dialog i Praksis. Denne gangen skulle elevenes stemmer bli hørt av Utdanningsetaten i Oslo.

Elevene kom fra Kuben, Ullern VGS, og én elev fra Elvebakken VGS. Tre faglærere fra Kuben og Ullern deltok også.

Elektriker Kristine Wendt fra Caverion holdt en innledning om digitale verktøy og bærekraft, og Geir Hagberg fra Dialog i Praksis holdt en innledning om dialog, det grønne skiftet og hvordan elevene denne dagen har fått en mulighet til å påvirke rammene for elektrolinjene i yrkesskolene.

Åge fra Utdanningsetaten var jo her, og det så jeg som en mulighet

Elev fra Kuben

Etter innledningene ble elevene delt inn i grupper hvor de sammen med en fasilitator hadde gruppedialog om hva de ønsker mer av på skolen, hvordan elektrofaget vil være relevant for et skifte til en mer bærekraftig fremtid, og andre saker de ønsket å ta opp. Dette ble så lagt frem i en runde i plenum. Hver gruppe presenterte sine innspill, før vi hadde en åpen plenumsdialog i sirkel.

Dialog i Praksis stilte med fasilitatorer til gruppedialogene, mens plenumsdialogen ble fasilitert av Klimahusets egen klimapedagog, Solveig Gjørv Røraas.

I år var Utdanningsetaten i Oslo invitert til å lytte og komme i dialog med elevene under plenumsdialogen. En vært engasjert Åge Risdal fra Utdanningsetaten stilte opp for å lytte og ta imot innspill fra elevene, og han delte selv noen umiddelbare refleksjoner. I utsjekken summerte Risdal opp de viktigste tingene han tok med seg fra dialogen med elevene, og det var mye bra!

Også lærerne og Kristine Wendt deltok i plenumsdialogen. Slik ble ulike stemmer og perspektiver hørt, og elevene benyttet anledningen til å si hva de mente.

Som én elev svarte da vi etter dialogen takket ham for engasjementet: «Åge fra Utdanningsetaten var jo her, og det så jeg som en mulighet».

PS.
Under Ungdommens KlimaDialog i november 2022 ble det gjort opptak av de unges stemmer i etterkant av dialogen. Disse unge stemmene kan nå høres i Amfiet i Klimahuset. Opptakene går i loop. – Det er blitt veldig bra, sier Brita Slettemark, leder av Klimahuset. Vi kommer antakelig til å kjøpe inn en lyddusj som vil gjøre at opptakene spilles av bare når det står en person under «dusjen», sier hun videre.

Skroll til toppen