Invitasjon til Årsmøte 2023

Kjære venn av Dialog i Praksis (DiP)

Vi inviterer herved alle medlemmer til digitalt Årsmøte 2023 for den ideelle foreningen Dialog i Praksis. 

Offisiell dato for Årsmøtet er torsdag 25. mai 2023, men også i år benytter vi OBOS sin digitale løsning for foreninger. Det er derfor mulig å lese dokumentene og avgi din stemme i sakene i perioden mandag 15. mai kl. 09.00 til torsdag 25. mai kl. 09.00.  

Her kan du lese årsrapporten for 2023

Fullstendig saksliste med sakspapirer blir gjort tilgjengelig på www.digitalearsmoter.no fra mandag 15. mai. Alle registrerte medlemmer vil få en sms fra systemet med varsel om dette.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i DiP, ref. vedtektene §5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemsskapet. Som medlem regnes alle som støtter DiPs formål, og som bidrar aktivt I arbeidet formålet angir. Som aktivt bidrag regnes frivillig eller betalt innsats for DiP, eller økonomisk bidrag til DiP, ref. vedtektene §4 Medlemmer.

Alle gyldige medlemmer per 25. april 2022 vil få invitasjon på e-post og sms.

Årsmøtets plikter: 

 • Behandle årsrapport
 • Behandle regnskap
 • Behandle innkomne forslag 
 • Fastsette kontingent 
 • Vedta budsjett 
 • Velge
  • Styrets leder og nestleder
  • Styremedlemmer (inntil 3 personer)
  • Revisor (ikke nødvendig, men vi velger en internrevisor)

Følgende personer er foreslått til styreverv (lenke er til Linkedin-profiler)

 1. Styreleder – Tore Hakvaag Lybekk
 2. Styremedlem – Liv Ronglan (nestleder)
 3. Styremedlem – Geir Harald Hagberg
 4. Styremedlem – Marielle Torgersen
 5. Styremedlem – Jorunn Bråten

Vel møtt til Årsmøte 2023

PS. Dersom du mener du er gyldig medlem og ikke har mottatt invitasjon på e-post, vennligst ta kontakt med oss for påmelding til Årsmøtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen