Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Årsmøte 2022

Dette møtet er avholdt

Møtet ble avholdt digitalt og protokollen er sluttført. Alle våre årsrapporter ligger offentlig tilgjengelig.

Kjære venn av Dialog i Praksis (DiP)

Vi inviterer herved alle medlemmer til digitalt Årsmøte 2022 for den ideelle foreningen Dialog i Praksis. 

Offisiell dato for Årsmøtet er tirsdag 14. juni 2022, men også i år benytter vi OBOS sin digitale løsning for foreninger. Det er derfor mulig å lese dokumentene og avgi din stemme i sakene i perioden onsdag 1. juni kl. 09.00 til tirsdag 14. juni kl. 09.00.  

Fullstendig saksliste med sakspapirer blir gjort tilgjengelig på www.digitalearsmoter.no fra onsdag 1. juni. Alle registrerte medlemmer vil få en sms fra systemet med varsel om dette.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i DiP, ref. vedtektene §5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemsskapet. Som medlem regnes alle som støtter DiPs formål, og som bidrar aktivt I arbeidet formålet angir. Som aktivt bidrag regnes frivillig eller betalt innsats for DiP, eller økonomisk bidrag til DiP, ref. vedtektene §4 Medlemmer.

Alle gyldige medlemmer per 13. mai 2022 skal ha fått invitasjon på e-post.

Årsmøtets plikter: 

 • Behandle årsrapport 2021 
 • Behandle regnskap 2021
 • Behandle innkomne forslag 
 • Fastsette kontingent 
 • Vedta budsjett 
 • Velge
  • Styrets leder og nestleder
  • Styremedlemmer (inntil 3 personer)
  • Revisor (ikke nødvendig, men vi velger en internrevisor)

Følgende personer er foreslått til styreverv (lenke er til Linkedin-profiler)

 1. Styreleder – Tore Hakvaag Lybekk
 2. Styremedlem  – Liv Ronglan (nestleder)
 3. Styremedlem – Geir Harald Hagberg
 4. Styremedlem – Marielle Torgersen (studentrepresentant)
 5. Styremedlem – Eli Irene Raaberg (studentrepresentant)

Vel møtt til Årsmøte 2022

PS. Dersom du mener du er gyldig medlem og ikke har mottatt invitasjon på e-post, vennligst ta kontakt med oss for påmelding til Årsmøtet.

Skroll til toppen