Bli med i et dialogisk fellesskap!

Motta våre beste dialog-tips, artikler, nyheter og info om arrangementer og kurs rett i innboksen 1-3 ganger i måneden - helt gratis.

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Dette møtet er avholdt

Møtet ble avholdt digitalt og protokollen er sluttført. Alle våre årsrapporter ligger offentlig tilgjengelig.

Kjære venn av Dialog i Praksis (DiP)

Årsmøte 2021 vil i år holdes helt digitalt ved hjelp av OBOS sin løsning for lag og foreninger. I tillegg inviterer vi til en uformell årssamling mandag 14. juni kl. 16-17 på Zoom.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Som medlem regnes alle som støtter DiPs formål, og som bidrar aktivt I arbeidet formålet angir. Som aktivt bidrag regnes frivillig eller betalt innsats for DiP, eller økonomisk bidrag til DiP, ref. vedtektene §4 Medlemmer.

Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i DiP, ref. vedtektene §5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemsskapet.

Alle gyldige medlemmer per 12. mai 2021 skal ha fått invitasjon på e-post.

Årsmøtet blir holdt digitalt grunnet smittevern. 
Årssamlingen blir holdt på Zoom. På årssamlingen vil vi presentere det valgte styret og vil inviterer til en samtale om dialogens plass i samfunnet.

Årsmøtets plikter: 

 • Behandle årsrapport 2020 
 • Behandle regnskap 2020 
 • Behandle innkomne forslag 
 • Fastsette kontingent 
 • Vedta budsjett 
 • Velge
  • Styrets leder og nestleder
  • Styremedlemmer (inntil 3 personer)
  • Varamedlemmer (ikke nødvendig)
  • Revisor (ikke nødvendig)

Følgende personer er foreslått til styreverv (lenke er til Linkedin-profiler)

 1. Styreleder – Tore Hakvaag Lybekk
 2. Styrets nestleder – Geir Harald Hagberg
 3. Styremedlem – Chro Borhan
 4. Styremedlem – Liv Ronglan

Fullstendig saksliste med sakspapirer blir sendt ut senest en uke før årsmøtet, ref. vedtektene §7 Årsmøte. I tillegg til Årsmøtets offisielle plikter vil vi gi en kort orientering om pågående prosjekter og planer for høsten 2021.

Vel møtt til Årsmøte 2021

PS. Dersom du mener du er gyldig medlem og ikke har mottatt invitasjon på e-post, vennligst ta kontakt med oss for påmelding og lenke til møtet på Zoom.

Skroll til toppen