Sammen former vi fremtiden!

Metoden er dialog

For å ta kloke beslutninger, til beste for både individ og samfunn, trenger vi en åpen og utforskende DIALOG som skaper trygghet til å tenke nytt sammen.

Da må vi våge å utfordre vårt nåværende tankesett, blottlegge våre antagelser og klare å lytte til andres perspektiver.

ÅpenDialog – siste sending

Opptak av livesending 15.10.2020
Vi kan bare endre samfunnet hvis vi tør utfordre og endre måten vi kommuniserer på.
Dialog i praksis

Rull til toppen