Sammen former vi fremtiden!

Metoden er dialog

For å ta kloke beslutninger, til beste for både individ og samfunn, trenger vi en åpen og utforskende DIALOG som skaper trygghet til å tenke nytt sammen.

Da må vi våge å utfordre vårt nåværende tankesett, blottlegge våre antagelser og klare å lytte til andres perspektiver.

David Bohms dialogiske univers

Vår dialogiske filosofi er inspirert av fysiker og filosof David Bohm.

Bohms grunnleggende tese er at verden kan forbedres ved at vi innser at vi alle er endel av den samme, kollektive bevissthet og at alle sitter på deler av sannheten. Uten et åpent sinn og en vilje til å se andres perspektiver og meninger som interessante og ikke truende, vil vi ikke lykkes i å skape en bedre og mer harmonisk verden. 

ÅpenDialog – siste sending

Opptak av ÅpenDialog
Opptak fra ÅpenDialog 26.11.2020
Tema: Demokrati og mediemakt.
Med bl.a. sjefredaktør Trine Eilertsen (Aftenposten), nyhetsdirektør Helje Solberg (NRK), Sigurd Allern (UiO), redaktør Kristoffer Egeberg (Faktisk.no).

Det dere gjør er med på å bygge ned frykten for å høre andre meninger. Takk

Kristine Nerbye (fra chatten under Åpen Dialog 26.11.2020)
Vi kan bare endre samfunnet hvis vi tør utfordre og endre måten vi kommuniserer på.
Dialog i praksis

Rull til toppen