Sammen former vi fremtiden!

Metoden er dialog

For å ta kloke beslutninger, til beste for både individ og samfunn, trenger vi en åpen og utforskende DIALOG som skaper trygghet til å tenke nytt sammen.

Da må vi våge å utfordre vårt nåværende tankesett, blottlegge våre antagelser og klare å lytte til andres perspektiver.

ÅpenDialog – siste sending 26. november

Opptak av ÅpenDialog
I dialogen møter du: (øverst f.v) professor Sigurd Allern (UiO), Dialog i Praksis ved Liv og Geir, sosiolog Tone Rose Gjøvik Todalshaug, ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg (Faktisk.no), nyhetsdirektør Helje Solberg (NRK), ansvarlig redaktør Trine Eilertsen (Aftenposten) og filosof Einar Øverenget.

Det dere gjør er med på å bygge ned frykten for å høre andre meninger. Takk

Kristine Nerbye (fra chatten under sending 26.11.2020)

ÅpenDialog – forrige sending

Opptak av ÅpenDialog 15.10.2020
Opptak fra ÅpenDialog 15.10.2020
Du kan delta i den videre dialogen i kommentarfeltet under opptaket
Vi kan bare endre samfunnet hvis vi tør utfordre og endre måten vi kommuniserer på.
Dialog i praksis

Rull til toppen